چاپ مقاله isi

ISC مقاله
700.000هزارتومان
 • ضریب تاثیر دارد
 • اخذ پذیرش یک تا سه ماه
 • هزینه ترجمه طلایی مقاله رایگان
 • APA نگارش مقاله بر اساس
 • رفرنس های مورد استفاده برای تهیه مقاله2015
 • نگارش مقاله توسط کارشناسان متخصص
 • در صورت عدم چاپ هزینه عودت خواهد شد
ISI مقاله
950.000هزارتومان
 • ضریب تاثیر دارد
 • اخذ پذیرش یک تا سه ماه
 • هزینه ترجمه طلایی مقاله رایگان
 • APA نگارش مقاله بر اساس
 • رفرنس های مورد استفاده برای تهیه مقاله2015
 • نگارش مقاله توسط کارشناسان متخصص
 • در صورت عدم چاپ هزینه عودت خواهد شد
علمی پژهشی داخلی
500.000هزارتومان
 • دارای ضریب تاثیر
 • اخذ پذیرش یک تا چهار ماه
 • ارسال چکیده مقاله در 28 روز
 • ثبت رایگان در همایش ها و کنفرانس ها
 • نگارش مقاله توسط کارشناسان متخصص
 • رفرنس های مورد استفاده برای تهیه مقاله2015
 • در صورت عدم چاپ هزینه عودت خواهد شد
همایش و کنفرانس‌های بین الملی
350.000هزارتومان
 • دارای امتیاز از وزارت علوم و تحقیقات
 • اخذ پذیرش بیست تا چهل روز
 • ترجمه رایگان خلاصه مقاله
 • APA نگارش مقاله بر اساس
 • نگارش مقاله توسط کارشناسان متخصص
 • استفاده از رفرنس های روزامد
 • در صورت عدم پذیرش هزینه عودت خواهد شد

تالیف و ویرایش فوری مقالات جهت ارائه به مجلات وزارت علوم و تحقیقات و ژورنال های معتبر خارجی

فوری × ISI مقاله
1.200.000هزارتومان
 • ضریب تاثیر دارد
 • اخذ پذیرش 25روزکاری
 • هزینه ترجمه طلایی مقاله رایگان
 • APA نگارش مقاله بر اساس
 • رفرنس های مورد استفاده برای تهیه مقاله2015
 • نگارش مقاله توسط کارشناسان متخصص
 • در صورت عدم چاپ هزینه عودت خواهد شد
همایش و کنفرانس‌های بین الملی × فوری
450.000هزارتومان
 • دارای امتیاز از وزارت علوم و تحقیقات
 • تالیف و اخذپذیرش در 5 روزکاری
 • APA نگارش مقاله بر اساس
 • نمایه در سایت های معتبر داخلی
 • نگارش مقاله توسط کارشناسان متخصص
 •   استفاده از رفرنس های روزامد
 • در صورت عدم پذیرش هزینه عودت خواهد شد
استخراج مقاله از پایان نامه
190.000هزار تومان
 • استخراج مقاله یک ماه
 • قابل چاپ در مجالات علمی پژوهشی
 • APA نگارش مقاله بر اساس
 • نگارش مقاله توسط کارشناسان متخصص
 • استفاده از رفرنس های پایان نامه
 • این دسته مقالات قابلیت تبدیل به مقالات ژورنالی را دارند
 • هزینه در صورت عدم پذیرش استاد راهنما عودت داده می‌شود

موسسه مشاوران isi

پشتیبانی